Adatkezelési tájékoztató

Frissítve: 2013. október 24.

Fontos ügy a Semmelrock számára az Önök magánszférájának és adatainak védelme, amit üzleti kapcsolataink során folyamatosan szem előtt tartunk. Ezen összefoglalás keretében szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Semmelrock a weboldal meglátogatása alkalmával milyen adatokat gyűjt össze, és azokat milyen célra használja fel.
 

1. Az adatkezelő

Semmelrock Stein + Design Burkolatkő Kft.
Rövidített cégnév: Semmelrock Stein + Design Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-080331
Székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 108.
a továbbiakban: Adatkezelő

Adatvédelemmel kapcsolatos elérhetőség: E-mail cím
 

2. A kezelt adatok köre

a) név,
b) cég neve,
c) e-mail cím,
d) lakcím,
e) telefonszám,
f) érdeklődési terület
g) látogatói státusz,
h) válasz a „Hogyan szerzett tudomást a Semmelrockról?” kérdésre.
 

3. Az adatkezelés célja, időtartama

a) piackutatás, piacelemzés
b) tájékoztatás nyújtása szolgáltatásokról, termékekről
c) tájékoztatás nyújtása marketing akciókról
d) szolgáltatásokkal, termékekkel kapcsolatos hírlevelek küldése
e) megrendelések intézése

Az Adatkezelő az érintettek adatait a fent meghatározott célok megvalósulásáig kezeli.
 

4. Az adatok továbbítása 

Az Adatkezelő az érintettek adatait nem adja át további harmadik fél részére, illetve nem teszi azokat egyéb módon harmadik fél számára hozzáférhetővé.
 

5. Az adatbiztonság követelményének érvényesülése

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során
- gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi törvény rendelkezései érvényre juttatásához szükségesek,
- védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 

6. Az érintettek jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

a) Tájékoztatást kérhetnek: kezelt adataikról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról stb.
b) Kérhetik az Adatkezelő által kezelt adataik helyesbítését.
c) Kérhetik az Adatkezelő által kezelt adataik törlését. 
 

7. Technikai adatok (cookie-k)

Az Adatkezelő weboldala (www.semmelrock.hu) olyan cookie-kat (sütiket) használ, amelyek kizárólag látogatási statisztikák alapjaként szolgálnak, a számítógépen tárolt információkhoz nem férnek hozzá. A cookie-k személyes adatokat nem kezelnek, nem alkalmasak a látogatók azonosítására.

A weboldal az alábbi cookie-kat használja:
- ideiglenes cookiek, amelyek a weboldal bezárásával törlésre kerülnek,
- állandó cookiek, amelyek a rögzítés időpontjától számítva egy év múlva kerülnek törlésre.

A cookie-kat az érintett bármikor blokkolhatja, illetve törölheti a böngésző megfelelő menüpontjának segítségével.
 

8. Hírlevél

Az Adatkezelő által küldött hírlevélről leiratkozásra a hírlevélben foglaltak szerint van lehetőség.
 

9. Egyéb

Az Adatkezelési Tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az érintettek – e-mailen keresztül történő - értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintettek adatvédelmi jogaik sérelme esetén a Ptk. és az Info tv. alapján bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak.